מזה פה

כמה אנשים מתחומי הרפואה המשלימה,

מספרים על העבודה שהם עושים,

מדגימים, ומשתפים ידע.